Newsroom

[editar plantilla]

Întâlnire cu actori sociali și educaționali în cadrul proiectului „Promovează Educația” [editar]

Pe 27 februarie 2014, s-a desfășurat la Școala Gimnazială Mihai Viteazul din orasul Boldești-Scăeni o întâlnire cu actori sociali și educaționali de la nivel local și regional, organizată în cadrul proiectului „Promovează Educația”.

13/03/2014
FSR

SHARE

Evenimentul a avut ca scop evaluarea activităților proiectului desfășurate până în prezent și împărtășirea de experiențe în proiecte desfășurate în domeniul educației și al dezvoltării comunitare desfășurate la nivel județean.

În prima parte a întâlnirii, profesorii, directorii de școală, orientatorii educaționali și echipa de dezvoltare comunitară implicați direct în activitățile proiectului au discutat despre progresele, dificultățile și propunerile de îmbunătățire realizate de la începerea proiectului până în prezent. Discuțiile au fost moderate de 2 reprezentanți de la Fundația Secretariatul Romilor din Spania, cu experiență în implementarea programului Promociona, bună practică preluată în proiectul dezvoltat în România pentru îmbunătățirea performanțelor școlare a 50 de copii implicați în proiect.

În a 2-a parte a întâlnirii au participat și reprezentanți ai autorităților locale din comunitățile participante în proiect, reprezentanți de la Inspectoratul Școlar Județean Prahova, mediatori școlari, directori de la alte școli din județ, și reprezentanți de la Fundația Comunitară Prahova. Pe parcursul evenimentului participanții au avut oportunitatea să participe la un schimb de idei și experiențe în domeniile educației și dezvoltării comunitare. Discuţiile generate în cadrul evenimentului au avut ca scop împărtăşirea bunelor practici între participanţi, în vederea corelării activităților proiectului cu alte inițiative desfășurate la nivel județean.

Fundaţia Secretariatul Romilor în parteneriat cu Fundaţia PACT – Parteneriat pentru Acțiune Comunitară și Transformare, implementeazǎ în perioada 1 august 2013 – 31 iulie 2014  proiectul  “Promoveazǎ educaţia” în trei comunităţi din judeţul Prahova (orașul Boldeşti-Scăieni, satele Coțofenești și Poiana Vărbilău din comuna Vărbilău). Prin activitățile de remediere școlară dezvoltate de Fundația Secretariatul Romilor se lucrează cu elevi romi și elevi în situaţii sociale defavorizate pentru a-i ajuta să aibă rezultate școlare mai bune  în ciclul de învățământ primar, ciclul de  învățământ secundar obligatoriu, și de asemenea îi sprijină să-și continue studiile.

Acţiunile realizate în domeniul educaţiei vizează şi familiile elevilor cu care se realizeazǎ remediere educaţională, fiind  orientate cǎtre sensibilizarea, favorizarea şi consolidarea rolului acestora ca responsabili în vederea exercitării adecvate a dreptului la educaţie al copiilor lor.

Activitățile de dezvoltare comunitară dezvoltate și implementate de Fundaţia PACT ajută la crearea capacității în rândul cetățenilor preocupați să ia atitudine și să se implice în dezvoltarea comunității, prin înființarea a 3 grupuri de inițiativă. Grupurile de inițiativă formate vor stimula și încuraja membrii comunităților să se implice în identificarea propriilor nevoi și probleme și să dezvolte soluții la problemele cu care se confruntă și vor sprijini procesul educațional din școli. Tot în cadrul proiectului Fundația PACT a facilitat înființarea a 2 cluburi de educație soci-financiară Aflatoun la care participă 15 copii de la școala din satul Coțofenești, comuna Vârbilău și 15 copii de la școala din Boldești-Scăieni.

 

Proiectul este co-finantat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.  

Cofinanţarea are valoarea de 70000CHF şi reprezintă  89,85% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

 

Despre Fundația Secretariatul Romilor

Fundația Secretariatul Romilor (FSR) a fost creată în București, la sfârșitul anului 2009, de către FSG, pentru a gestiona în mod direct programe pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației de etnie romă în România.

Despre Fundația PACT

Prin programele și proiectele organizației, Fundația PACT lucrează direct cu oamenii care trăiesc în zonele rurale şi oraşele mici din sudul României, pentru a crea structuri ale societăţii civile pe care le numim organizaţii comunitare şi pe care le sprijinim sa fie active, eficiente şi eficace, sustenabile şi vizibile în regiunea lor.

Persoane de contact:

  • Adrian Marin, Coordonator de proiect Fundația Secretariatul Romilor, tel.: 0726134441, email: adrian.marin@gitanos.org
  • Georgiana Cune, Coordonator de proiect Fundația PACT, tel.: 0726772716, email: georgiana@fundatiapact.ro.

 

← BACK TO MAIN ‘NEWS’ PAGE