Newsroom

[editar plantilla]

Proiectul "Promoveazǎ educaţia": Cerere de ofertă de preţ pentru servicii de audit financiar [editar]

FSR anunță achiziția de servicii de audit financiar pentru proiectul: „Promoveaza educatia”

12/03/2014
FSR

SHARE
Proiectul

Denumirea proiectului: Promovează educația

Durata proiectului:  12 luni

Valoarea totală a grantului: 77.910,00 CHF

Perioada supusă auditului: 01.08.2013 – 31.07.2014

Buget estimat pentru serviciul de audit financiar pentru proiect: 6618,24 RON

Denumirea proiectului: Promovează educația

Durata proiectului:  12 luni

Valoarea totală a grantului: 77.910,00 CHF

Perioada supusă auditului: 01.08.2013 – 31.07.2014

 

Buget estimat pentru serviciul de audit financiar pentru proiect: 6618,24 RON.


Standard de Audit: Auditul se va efectua în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit emise de către Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC), Directivelor Europene, precum și a Standardelor Naționale de Audit (SNA). Auditorul va trebui să își exprime opinia de audit în conformitate cu cerințele Standardului Internațional de Audit ISA 805 şi în acord cu cerințele finanțatorului (termenii de referință)

Produsul final:  Două rapoarte de audit financiar (raport intermediar de audit şi raport final de audit).  Rapoarte de Audit se vor realiza  în conformitate cu ISA 805, Standardele Internaționale și Naționale de Audit aplicabile în Romania.

Rapoartele  de audit trebuie să fie prezentat în limbile Română și Engleză.

Experienţă necesară:

 • Cel puţin 3 ani de experienţă în audit financiar
 • Auditorul financiar să fi auditat în ultimii 3  ani cel puţin un proiect finanţat din fonduri  europene.

Oferta trebuie să includă (obligatoriu):

 • Copia Certificatului/Licenței de Audit şi copia dupa dovada plătii taxei pentru anul in curs;
 • Copie dupa legitimatia vizata pentru anul in curs (in cazul persoanelor fizice)
 • Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a fost sancţionat în ultimii 3 ani  de către Departamentul de monitorizare si competenţă profesională al CAFR;
 • Declaraţie semnată   care să cuprindă portofoliul /lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3  ani din care sa reiasă că  auditorul financiar are experienţă în auditarea de proiecte finanţate din fonduri europene;

Oferta mai trebuie să conțină (obligatoriu):

 • Datele de contact ale companiei;
 • Numele persoanei de contact;
 • Datele bancare ale companiei;
 • Semnătura persoanei autorizate;
 • Ștampila companiei.

Data limită de  transmitere a ofertelor: 18  martie 2014, ora 17.00

Ofertele le puteți  transmite la adresa de Email: adrian.marin@gitanos.org

*Doar compania selectată va fi contactată.

← BACK TO MAIN ‘NEWS’ PAGE