Informe anual 2005
Informe anual 2005

Índice

Fins e principios
Estrutura organizativa
Distribución Territorial
Emprego e Formación Profesional
Programa Acceder
Outros programas específicos
Acción social
Educación
Muller
Saúde
Vivenda
Inclusión social
Promoción da cultura xitana
Voluntariado
Comunicación e Sensibilización Social
Calidade
Documentación e Publicacións
Cadro de Programas
Organizacións colaboradoras