Informe anual 2005
Informe anual 2005

Contingut

Fins i Principis
Estructura organitzativa
Distribució Territorial
La FSG a Catalunya a 2006
Ocupació i Formació Professional
Programa Acceder
Els usuaris i usuàries
Formació
Seguiment d'inserció laboral
Altres programes de treball
Projecte Avillar Akoba
Taste d’Oficis
Cursos de formació ocupacional
Acció social comunitària
Sabadell
Lleida
Terrasa
Programa de foment de la integració del col·lectiu gitano immigrant procedent de països d’Europa de l’Est
Educació
Contes Romané
Dona
Projecte de ràdio “Voces Gitanas”/”Romance clausure”
V Jornades Dones Gitanes Avui. Educació, Formació i Treball
Joventut
Punt d’Informació Juvenil Chavos Nebo
Quadre de Programes
Organitzacions col·laboradores
Entitats col·laboradores
Participació en Xarxes i Consells
Entitats que financen