Actualidad

[editar plantilla]

Charla informativa sobre enfermedades comúns e hábitos de vida saubles dende a FSX Vigo [editar]

22 de Noviembre de 2023
FSG Vigo

COMPARTIR
Charla informativa sobre enfermedades comúns e hábitos de vida saubles dende a FSX VigoHábitos de vida saudable e hixiene bucodentalna etapa infantil no grupo das mulleres Sar san? e Programa Calí.

A sesión de hábitos de vida saudables e hixiene bucodental na etapa infantil enmárcase no programa de prevención familiar Máis que un Teito no marco da subvención coa Consellería de Sanidade dentro do Proxecto de prevención de drogodependencias e condutas adictivas en colaboración co Programa de Interevención Comunitaria do Centro de Saúde de Sárdoma 

Contamos con profesionais do ámbitos sanitario do Centro de Saúde de Sárdoma Iria, e Lucía como enfermeiras e Lucía como Médico de Familia. Nesta ocasión contamos coa asistencia e implicación da Traballadora Social da UTS Cabral-Candeán, Teresa e da súa compañeira en prácticas do Grao. 

Na actividade participan mulleres tanto do programa Calí, pola igualdade das mulleres xitanas e do Sar San? de Hábitos de Vida saudables.

O que se pretende con esta xornada é promover unha maior implicación das nais e pais como axentes de saúde e a mellora nas habilidades educativas, xestión e comunicación.

A sesión trascorre nun entorno moi familiar o que propicia a participación das mulleres dunha maneira moi activa ademáis de que, mostran interese polas temáticas tratadas polas Profesionais Sanitarias sobretodo, porque versan sobre a educación sanitaria na etapa infantil e dunha ou outra maneira todas se ven implicadas.

A valoración das asistentes é moi positiva agredecendo a información que, con tanto cariño impartiron as compañeiras do CS Sárdoma.

VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL DE ACTUALIDAD
...

GITANOS.ORG

...

GITANOS EN LA PRENSA

El alumnado gitano en Secundaria
  • El alumnado gitano en Secundaria
  • VER MÁS