Actualidad

[editar plantilla]

A Fundación Secretariado Xitano recibe a Medalla Emilia Pardo Bazán 2023 [editar]

O traballo en favor da inclusión social da poboación xitana, e en especial, a promoción das mulleres xitanas foi recoñecido, pola Xunta de Galicia, coa Medalla Emilia Pardo Bazán.

20 de Septiembre de 2023
FSG GALICIA

COMPARTIR

Ademais de agradecer á Consellería de Emprego e Igualdade, que é quen nos conceda a Medalla, queremos aproveitar a ocasión para poñer en valor o apoio que nos brindou a Xunta, a través dos diferentes departamentos, con especial mención á Consellería de Política Social, desde que a Fundación comezou a realizar o seu labor en Galicia. Nun primeiro momento co programa ACCEDER e posteriormente con programas como o CALÍ ou o PROMOCIONA.

A entrega de Medallas tivo lugar na Fábrica de Tabacos da Coruña, sede da Audiencia Provincial e edificio emblemático polo que representa. Na entrega estivemos acompañadas dunha ampla representación institucional e de compañeiros e compañeiras doutras organizacións sociais, cos que queremos compartir este recoñecemento polo labor que todas elas desempeñan en favor da igualdade das mulleres máis vulnerables.

A través de programas como o Calí, financiado polo Fondo Social Europeo e a Secretaría Xeral da Igualdade, a FSG traballa nas cidades da Coruña, Lugo, Santiago e Vigo co obxectivo de mellorar a integración sociolaboral das mulleres xitanas a través do fomento da igualdade de oportunidades, da igualdade de xénero e da loita contra toda forma de discriminación, con especial atención á discriminación múltiple que sofren as mulleres xitanas e as vítimas de violencia de xénero.

Pero máis aló do traballo específico que se realiza nestes programas, a Fundación Secretariado Xitano apostou desde os seus inicios pola promoción das mulleres xitanas como motor de cambio, fomentando a continuidade nos estudos, o acceso á cualificación profesional e ao mercado laboral por conta allea. Hoxe son moitas as mulleres xitanas que contan con titulación universitaria, que accederon a un emprego cualificado, que ocupan postos de responsabilidade no ámbito público e tamén na empresa privada. Mulleres que exercen a súa cidadanía e son exemplo para toda a sociedade.

Galería de Fotos

VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL DE ACTUALIDAD