Actualidad

[editar plantilla]

IJITOEN IDAZKARITZA FUNDAZIOAREN PROPOSAMENAK 2023ko AUTONOMIA ETA UDAL HAUTESKUNDEETARAKO [editar]

20 de Marzo de 2023
FSG

COMPARTIR
IJITOEN IDAZKARITZA FUNDAZIOAREN PROPOSAMENAK 2023ko AUTONOMIA ETA UDAL HAUTESKUNDEETARAKOMaiatzaren 28an egingo diren hauteskunde autonomikoak eta udal-hauteskundeak funtsezkoak dira krisi desberdinen ondorengo indarberritze-aldi baten oinarriak finkatzeko. Egoera sozial ahulenean dauden taldeei eragiten diete, ijitoen komunitateari, esaterako. Gizarte-desberdintasunak gero eta handiagoak diren testuinguru honetan, beharrezkoa da gizarte-babeserako sistema indartzea eta gizarte-politikak indartzea, herritar guztientzako eskubide- eta aukera-berdintasuna bermatzeko.

Ijitoen Idazkaritza Fundaziotik hauteskunde-prozesuan eta erabakiak hartzen lagundu nahi dugu, bi norabidetan proposamenak eginez.

 Alde batetik, pobreziaren eta gizarte-bazterketaren aurkako politikak indartuz, gizarte-kohesioa eta herritar guztiei eskubide oinarrizkoenak sustatzen dituzten neurrien alde eginez: pobreziaren aurka babestuko duten gutxieneko diru-sarrerak bermatzea, pertsonak aktibatzeko aukera errealak bermatuz; egoera ahulenean dauden pertsonei lehentasuna ematea hezkuntza, enplegu, etxebizitza eta haurtzaroko inbertsioetan.

Bestalde, neurri espezifikoak proposatzen ditugu, besteak beste, pobreziaren eragin handia eta ijitoen komunitateari eragiten dion desberdintasun-arraila sakona, hezkuntzaren, enpleguaren eta etxebizitza baten eskuragarritasunaren esparruetan. Horrez gain, ijitoen bizitzaren arlo guztiei eragiten dien diskriminazioa eta antigitanismoa ere sartzen dira. Beraz, desabantaila-egoera konpentsatzeko neurriak hartu behar dira, eta berdintasuna, gizarteratzea eta parte-hartzea bermatu, Ijitoen Integraziorako eta Partaidetzarako Estrategia Nazionalaren (2021-2030) ildotik.

Hori guztia Europako Funtsek, bai NextGeneration Funtsek, eta bai 2021-2027 Kohesio Funtsen (FSE+ eta FEDER) programazio-aldi berriak dakartzaten inbertsio-aukerak aprobetxatuz egin da. Erregelamendu horietan, ijitoak aipatzen dira, bereziki, lehentasunezko arretarako gizarte-talde gisa.

Ijitoen egoera datuetan

 • Ijitoen %86 pobrezia-egoeran dago eta %46 muturreko pobrezian.
 • Haurren pobrezia-tasa %89koa da.
 • Ijitoen %66a 30 urtetik beherakoak dira.
 • 10 haur ijitotik 6k ez du DBHko titulua lortzen.
 • 16 urtetik gorako ijitoen %17k bakarrik ditu DBHko edo goi-mailako ikasketak.
 • Enplegu-tasa %30ekoa baino ez da, %16koa emakumeen kasuan.
 • 9.000 ijito-familia baino gehiago bizi dira oraindik ere azpilanean eta txabolismoan.
 • Ijitoen %39ak diskriminatuta daudela uste dute.

12 proposamen ijitoen arteko berdintasunean Aurrera egiteko: gizarte-eskubideen bermea, bereizkeriaren aurkako borroka eta aintzatespena eta parte-hartzea sustatzea

 1. POBREZIAREN AURKAKO BABES ERAGINKORRA, gizarte-egoera ahulenean dauden familientzako diru-sarrera egokiak bermatuz, eta, aldi berean, pertsonak gizarte-lanean txertatzeko aktibatzea ziurtatuz.
 2. ESKOLA-PORROTARI AURREEGITEKO TALKA PLANA,ikasle ijitoen premietara egokitutako orientazio-, laguntza- eta hezkuntzaerrefortzuko neurriak abian jarriz, derrigorrezko etapa amaitzen dutela ziurtatzeko, eta  errigorrezkoaren ondoko ikasketak egiten jarraitzen dutela ziurtatzeko, arreta berezia jarriz eten digitala murrizteari.
 3. ESKOLAAURREA HARTZEKO ETA HORRI AURRE EGITEKO NEURRIAK ERAGINKORTASUNEZ ABIARAZTEA, zenbait ikastetxe edo eskolatan ikasle ijitoen kopuru handia kontuan hartuta 
 4. IJITOEN HAURTZAROARI ARRETA BEREZIA EMATEA, haurren pobreziari ikuspegi integral batetik heltzeko neurri politikoak diseinatzean edo baliabideak esleitzean, Haurren Bermerako ezarritako inbertsio-lehentasunen ildotik.
 5. TXABOLISMOA ERAUZTEKO PROGRAMA Txabola-kokalekuak desagerrarazteko oinarriak jarriko ditu, eta veste bizileku bat emateko neurriak konbinatuko ditu, familiei laguntzeko eta laguntza soziala emateko prozesu  osoan.
 6. ZAURGARRITASUN HANDIKO EGOERAN DAUDEN AUZOETAKO ESKU-HARTZEARI ETA BIRGAITZEARI LEHENTASUNA EMATEA etxebizitza duinak ez ezik, jarduera ekonomikoa, komunikazioak eta baliabide eta zerbitzu publikoetarako sarbidea ere bermatuko dituzten inbertsioak eginez.
 7. ENPLEGUKO POLITIKA AKTIBOAK AREAGOTZEA, BATEZ ERE LEHENTASUNEZKO ARRETARAKO TALDEEI ZUZENDUTAKOAK, IJITOEI ESATEBATERAKO ibilbide pertsonalizatuetan oinarrituak, persona bakoitzaren  ezkuntza- eta lanprofilari egokituak, laneratzeko prozesua errazteko, gaitasun digitaletako prestakuntza ziurtatuz, eta betiere genero-ikuspegia kontuan hartuz
 8. KALEZ KALEKO SALMENTA BABESTEA ETA MODERNIZATZEA, JARDUERA EKONOMIKO ERRENTAGARRI ETA IRAUNKOR GISA hiri eta herrien garapen ekonomikoari laguntzen dion hurbileko merkataritza gisa
 9. EMAKUME IJITOEN AUKERABERDINTASUNA BERMATZEKO JARDUKETAK bereziki egoera ahulenean daudenena, eta haien gizarte-pertsona eta langarapenerako neurriak sustatuz, emakumeen eta ijitoen egoera bikoitzean pairatzen dituzten desabantailak eta oztopoak konpentsatzeko
 10. IJITOEN MULTZOARI ERAGITEN DION ARRAIL DIGITALA MURRIZTEKO NEURRI INTEGRATZAILEAK, herritar gisa, eta kontuan hartuz gaitasun digitaletan beharrezkoa den prestakuntza, eskubideak erabiltzeko eta aukera-berdintasuna lortzeko.
 11. ETNIA- EDO ARRAZAJATORRIAGATIKO BEREIZKERIAREN BIKTIMEI LAGUNTZEKO ETA ORIENTATZEKO NEURRIAK ETA ZERBITZUAK ABIAN JARTZEA, biktimei jarduteko eta babesteko esparrua eskainiko dietenak, eta ijitoen komunitatearen irudi social negatiboari aurre egiteko sentsibilizazio-ekintzak ere garatuko dituztenak
 12. IJITOEN KOMUNITATEA INSTITUZIOEN ALDETIK EZAGUTZEA ETA PARTEHARTZEA SUSTATZEA 1.ijitoen historia eta cultura baloratuz, eta ijitoek gizarteko esparru guztietan parte hartzeko baldintzak sortuz

IJITOEN IDAZKARITZA FUNDAZIOAREN PROPOSAMENAK 2023ko AUTONOMIA ETA UDAL HAUTESKUNDEETARAKO

VOLVER A LA PÁGINA PRINCIPAL DE ACTUALIDAD
...

GITANOS.ORG

...

GITANOS EN LA PRENSA

El alumnado gitano en Secundaria
 • El alumnado gitano en Secundaria
 • VER MÁS